Застосування гуматів в рослинництві дозволяє економити (25-40%) на пестицидах і мінеральних добривах в результаті збільшення коефіцієнта засвоєння їх рослинами. Додатковий економічний ефект отримується ще за рахунок прискорення дозрівання рослин на 3-8 днів; підвищення якості отриманого врожаю і кількісної прибавки на 15-25%.

Де застосовують гумати?

  • для стимуляції росту рослин;
  • в якості лігандів при виробництві мікродобрив та кормових і харчових добавок, що містять мікроелементи;
  • як ентеросорбенти, які застосовуються як в ветеринарії, так і медицині;
  • як детоксикуючі агенти на забруднених територіях;
  • в якості компонентів бурових розчинів;
  • у вигляді добавок до розчинів йоду, що використовують в якості альтернативи ціаністим розчинникам при купчастому вилуговування тонкодисперсного золотовмісної сировини;
  • для видалення ароматичних вуглеводнів нафти із забруднених водоносних горизонтів;
  • в якості неспецифічних адаптогенів і біогенних стимуляторів в медицині.

Переваги застосування гуматів

Основні показники Гумати Мінеральні добрива
Початок дії Відразу після внесення По мірі розчинення
Накопичення нітратів і пестицидів в продукції Скорочується на 30-40% Підвищується в 2-4 раза
Наявність особливих властивостей Перешкоджають накопиченню в продукції важких металів, радіонуклідів, підвищують вміст сухих речовин, білків, вітамінів Не завжди перешкоджають накопиченню радіонуклідів
Захист рослин від хвороб і несприятливих факторів зовнішнього середовища Різко підвищують захисні сили рослин, дозволяють знижувати використання пестицидів Азотні добрива знижують опірність рослин до хвороб
Збереження продукції при транспортуванні і зберіганні Покращують збереження продукції при транспортуванні і зберіганні Азотні добрива погіршують збереження продукції при транспортуванні і зберіганні
Вплив на родючість і біологічні властивості ґрунтів Відновлюють структуру грунтів, знижують кислотність, очищають грунт від важких металів, нітратів, радіонуклідів, містять біологічно активні гумінові кислоти, активізують діяльність грунтової мікрофлори Сприяють руйнуванню гумусу грунтів, загибелі мікрофлори, підвищують кислотність ґрунтового розчину
Підвищення врожайності 15-50% 10-30%
Охорона навколишнього середовища Покращують стан навколишнього середовища Погіршують стан навколишнього середовища

У тваринництві-птахівництві застосування гуматів дозволяє економити на кормах і дорогих добавках, забезпечити додатковий приріст і підвищити якість кінцевої продукції (м’яса, молока, яєць).