Гумінові речовини, які складають основу леонардіту – складна суміш високомолекулярних природних органічних сполук, що утворюються при розкладанні відмерлих рослин і їх подальшої т.зв. гуміфікації (біохімічного перетворення продуктів розкладання органічних залишків в гумус за участю мікроорганізмів, води і кисню). Гумінові речовини є біологічно активними речовинами. Вони активізують біохімічні процеси в організмі тварин і в клітинах рослин. Ця обставина зумовлює високу потребу гуматів на внутрішньому і міжнародному ринках. Особливо цінними для рослин є гумінові препарати, збагачені калієм і фосфором, тобто основними елементами, що визначають родючість грунтів.

Генетичний склад леонардіту

Найменування показників,

одиниці вимірювань

Результати випробувань Похибка випробувань
Вологість,% 34,0 ±3,40
Сухий залишок 66,0 ±6,60
pH, одиниці pH 5,7 ±0,30
Органічна речовина (вуглець), % 30,1 ±1,20
Золо, % 39,9 ±5,98
Загальний вихід гумінових кислот ((1) С3),% 74,5 ±11,17
Вільні гумінові кислоти ((2) Сгк),% 33,0 ±4,95
Фульвокислоти ((3) Сфк),% 41,5 ±6,23

 

Найменування показників,

одиниці вимірювань

Результати випробувань Похибка випробувань Межа детектування, мг/кг
Масова частка кальцію, Са, г/кг 19,57 ±0,07 0,1
Масова частка кальцію, Са, % 1,96 ±0,01
Масова частка заліза, Fe, г/кг 4,81 ±0,66 0,1
Масова частка заліза, Fe, % 0,48 ±0,07
Масова частка алюмінію, Al, г/кг 3,73 ±0,34 0,1
Масова частка алюмінію, Al, % 0,37 ±0,03
Масова частка магнію, Mg, г/кг 2,01 ±0,09 0,1
Масова частка магнію, Mg, % 0,20 ±0,01
Масова частка калію, K, мг/кг 469,45 ±8,70 0,1
Масова частка калію, K, % 0,047 ±0,001
Масова частка натрію, Na, мг /кг 371,10 ±6,51 0,1
Масова частка натрію, Na, % 0,037 ±0,001
Масова частка цинку, Zn, мг/кг 94,88 ±6,74 0,1
Масова частка цинку, Zn, % 0,009 ±0,001
Масова частка марганцю, Mn, мг/кг 80,45 ±8,27 0,1
Масова частка марганцю, Mn, % 0,008 ±0,001
Масова частка стронцію, Sr, мг/кг 58,95 ±0,78 0,1
Масова частка стронцію, Sr, % 0,0059 ±0,0001
Масова частка хрому, Cr, мг/кг 53,70 ±2,40 0,1
Масова частка хрому, Cr, % 0,0054 ±0,0002
Масова частка нікелю, Ni, мг/кг 51,75 ±1,01 0,1
Масова частка нікелю, Ni, % 0,0052 ±0,0001
Масова частка свинцю, Pb, мг/кг < 0,1 0,1
Масова частка свинцю, Pb, %
Масова частка міді, Cu, мг/кг < 0,1 0,1
Масова частка міді, Cu, %
Масова частка кадмію, Cd, мг/кг < 0,1 0,1
Масова частка кадмію, Cd, %