Переваги використання леонардіту нашої компанії для виробництва добрив:

  • зниження собівартості виробництва добрив;
  • висока якість вироблених добрив за рахунок високого вмісту гумінових кислот і леонардіту в лігніті;
  • висока екологічність вироблених добрив – добрива з леонардіта не містять азотної і ортофосфорної кислоти;
  • можливість прямого використання леонардіта як добриво без додаткової обробки з витратою 200-700 кг на 1 гектар землі;
  • гарантовані і безперебійні поставки леонардіту.